Hoppa till sidans innehåll

Spelrätt


Nya medlemmar

Som ny medlem med ett fullvärdigt medlemskap finns två alternativ att välja mellan:

1. Att köpa en spelrätt

Här hänvisar vi till säljande medlemmar, se fliken "Till salu"

2. Att betala en förhöjd medlemsavgift, s k årsmedlemskap

Som alternativ till köp av spelrätt finns årsmedlemskap där man istället betalar en förhöjd medlemsavgift.

Medlem med spelrätt

Utträde ska meddelas klubben senast sista december året innan ny säsong startar.

Under fliken "Till salu" hittar du en föteckning över de som vill sälja. Medlem med spelrätt kan vara kopplad till ett fullvärdigt medlemskap, greenfeemedlemskap eller passiv medlem.

Blankett för överlåtelse, försäljning eller uthyrning av spelrätt >>

Spelrättsbevis

Kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.

Avgift för spelrättsbevis

Den avgift du betalar för ett spelrättsbevis.

Spelrättsavgift

Den del av årsavgiften som du betalar för att få spelrätt på banan.

Medlemsavgift

Den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben.

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

För att spelrättsbeviset ska äga sin giltighet måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift bestående av medlemsavgift och spelrättsavgift. Om du något år vill vara passiv medlem eller greenfeemedlem, så medges detta om du meddelat klubben i rätt tid.

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Det räknas som personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Om du säljer ett spelrättsbevis och den sammanlagda vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.

 

Uppdaterad: 10 NOV 2021 10:06 Skribent: Britt Lessner
E-post: This is a mailto link

vinterslaget 190.jpg

aktuellt bokningsläge.jpg

santa brasa stängt.png

Min golf

Hjärtstartare

smalandsgolfforbund ny

Golfvädret

Postadress:
Alvesta GK - Golf
Kronobergshed
34263 Moheda

Kontakt:
Tel: +4647240140
E-post: klubbchef@alvestagol...