Hoppa till sidans innehåll

Lokala regler


1. GENERELLA LOKALA REGLER

1.1 Stenar i bunkrar: Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

1.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering

Regelhänvisning

Vit, out-of-bounds 27
Gul, vattenhinder 26
Röd, sidovattenhinder 26
Blå, mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit, mark under arbete spel förbjudet RfG Bil I (Del B-1a)
Orange, oflyttbart hindrande föremål 24-2

 

2. LOKALA REGLER

2.1 Vattenhinder Regel 26

 a) Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

2.2 Onormala markförhålllanden (MUA mm) Regel 25-1

a) Skador i bunker såsom, 1) gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, 2) blottade jordfasta stenar, är mark under arbete.
b) Dräneringar täckta av makadam är mark under arbete
c) Myrstackar är mark under arbete.
d) Jordfasta synliga stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete

2.3 Oflyttbara hindrande föremål Regel 24

a) Gul-svarta pinnar/skyltar som markerar 150 meter till greenens mitt är oflyttbara hindrande föremål.
b) Om ett ungt träd markerat med stödpinne har störande inverkan på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving, måste spelaren lyfta bollen och utan plikt droppa den enligt Regel 24-2b.
c) Om ett viltstängsel påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål)

2.4 Organisk del av banan Regel 24-2 gäller inte

 a) Stengärdesgårdar och rösen är en organisk del av banan. Lösa delar får inte avlägsnas.
b) Mur & trappsteg på hål 18 är en organisk del av banan.

2.5 Avståndsmätare tillåten

 a) Vid allt spel på banan får spelaren använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Eventuella tillfälliga lokala regler finns på anslagstavlan.

Plikt för brott mot lokala regler: Matchspel förlorat hål; Slagspel två slag.

3. ALLMÄNNA ORDNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALVESTA GK

3.1 Företräde på banan

 a) Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås. Provsving får icke ske i riktning mot banpersonal.
b) Det är förbjudet att bryta in på hål 10 om spel pågår på hål 9.
c) Grupp som börjar ronden på 1:a tee har rätt att passera en grupp som inte startat på 1:a tee.

3.2 Speltempo

 a) Spela raskt och håll platsen. Spelarna bör spela i rask takt. Tävlingsledningen kan fastställa riktlinjer för speltempo vilka alla spelare bör följa. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen framför. Om den tappar mer än ett helt hål (par 4 eller 5) och fördröjer gruppen bakom bör den erbjuda gruppen bakom att gå igenom, oavsett antalet spelare i den gruppen.
b) Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Detta anses ej vara i strid med Regel 6-7, otillbörligt dröjsmål

3.3 Klädsel och utrustning

 a) Bar överkropp är inte tillåten.

3.4 Övrigt

 a) Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
b) Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker.

Uppdaterad: 26 APR 2016 16:42 Skribent: Britt Lessner
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Alvesta GK - Golf
Kronobergshed
34263 Moheda

Kontakt:
Tel: 047240140
E-post: This is a mailto link